Draai scherm naar landscape

Roteer het apparaat naar landschapsmodus om deze site te bekijken

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Meedoen

Niemand hoeft aan de zijlijn te staan. Iedereen in de Nederlandse samenleving moet de kans krijgen om mee te doen.

Eén basis voor de basis

Al het meedoen telt mee

Het competentiepaspoort

01

02

03

We willen regelingen voor de basis van de arbeidsmarkt op vier onderdelen versimpelen. Zo stappen we over naar één platform waar werkgevers werkzoekenden kunnen vinden en waar één begeleider de route naar nieuw werk uitstippelt. Niet meer de uitkering, maar de afstand tot de arbeidsmarkt bepaalt de begeleiding.

  • Andere vormen van meedoen verdienen meer waardering. De mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen, voor naasten te zorgen, een stage of opleiding te volgen worden ruimer.
  • Voor wie werk structureel onbereikbaar is, komt een beschutte werkvoorziening terug.

Wat iemand kan, is steeds minder af te lezen aan een diploma. In een online competentiepaspoort zijn voor iedere Nederlander alle competenties zichtbaar: van kennis uit je schooltijd en vaardigheden die je tijdens je loopbaan hebt opgedaan tot ervaringen met vrijwilligerswerk.

Presteren

Nederland heeft een van de best opgeleide beroepsbevolkingen van Europa. Nu de invulling van werk in snel tempo verandert, moeten we ervoor zorgen dat werkenden en ondernemingen dit tempo kunnen bijhouden.

www.jouwkansen.nl

De doorstartbaan

New deal voor menselijk kapitaal

De WerknaarwerkWet

04

05

06

07

Op het nog te ontwikkelen platform www.jouwkansen.nl staan voor alle Nederlanders leervouchers die je kunt gebruiken om je te ontwikkelen. Niet alleen vouchers voor opleidingen, maar ook voor andere vormen als detacheringsmogelijkheden en leerwerktrajecten.

We introduceren doorstartbanen voor werkenden die een overstap naar nieuw werk willen of moeten maken. In een doorstartbaan ben je deels aan het werk en deels aan het leren, om vervolgens door te stromen naar kansrijk werk.

Een ‘new deal’ voor menselijk kapitaal stimuleert bedrijven met fiscale prikkels om te investeren in mensen.

De Werkloosheidswet krijgt een extra onderdeel: de WerknaarwerkWet. Daarmee willen we WW-middelen naar voren halen om werkloosheid te voorkomen, in plaats van achteraf te bestrijden.

Organiseren

Onze wet- en regelgeving is gebaseerd op een achterhaald beeld van werk. Daardoor ontstaan vreemde verschillen tussen werkenden en raken sociale zekerheden en collectieve afspraken uit balans. Het is tijd om onze regels aan te passen aan de realiteit.

Grens tussen werknemers en zelfstandigen

Huis van zekerheid

Drie impulsen voor collectieve afspraken

08

09

10

We willen een realistische grens tussen werknemers en zelfstandigen trekken door de introductie van een nieuw type overeenkomst voor zelfstandigen.

Alle werkenden krijgen hetzelfde fundament aan sociale zekerheden: een minimumtarief, een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering én toegang tot pensioenregelingen en -fondsen.

  • Sectorcodes met collectieve afspraken voor álle werkenden, inclusief zelfstandigen.
  • Regiodeals met afspraken over in- en doorstroom binnen de regio.
  • Directere betrokkenheid van werknemers bij de cao, door voorverkiezingen te organiseren of door een proeflidmaatschap voor de vakbond aan te bieden.